Συνέντευξη του υποψήφιου δημάρχου Λυκόβρυσης Πεύκης, Μάριου Ψυχάλη, στο dimarxos.gr

0

Διαβάστε τη συνέντευξη του υποψήφιου δημάρχου Λυκόβρυσης Πεύκης, Μάριου Ψυχάλη στο dimarxos.gr

 

1) Ποια ήταν η αφορμή που σας έκανε να αποφασίσετε να θέσετε
υποψηφιότητα στο δήμο;
Κάθε πολίτης οφείλει να είναι ενεργός και να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Ήδη από το 2008 σε ηλικία 21 ετών συμμετείχα στο Τοπικό Συμβούλιο
Νέων Πεύκης, ενώ συμμετέχω από το 2010 μέχρι σήμερα σε όλες τις δημοτικές
εκλογές, είτε ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος (2010, 2014), είτε ως υποψήφιος
Δήμαρχος (2019, 2023). Συνεπώς ο λόγος για τον οποίο συμμετέχω είναι ότι εκτιμώ
ότι είμαι χρήσιμος για τους δημότες και τους κατοίκους. Άρα δεν συνέβη μια
συγκυριακή ή στιγμιαία αφορμή που με οδήγησε να θέσω υποψηφιότητα, δεν
αποτελώ υποψήφιο Δήμαρχο της τελευταίας στιγμής, αλλά με συνέπεια υπηρετώ την
πόλη μου εδώ και πολλά χρόνια.

2) Ποιες είναι οι βασικές προτάσεις για το μέλλον του Δήμου;
Το θεμελιώδες μήνυμα μας είναι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο (πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού και προσέλκυση στελεχών από την κινητικότητα), το φυσικό
κεφάλαιο (π.χ. δημιουργία νέων χώρων πρασίνου), το πάγιο κεφάλαιο (π.χ. αγορά
νέων οχημάτων καθαριότητας), όπως επίσης αναζήτηση χρηματικού κεφαλαίου (π.χ.
πόροι ΕΣΠΑ & NGEU). Ως εκ τούτου οι προτάσεις μας ταξινομούνται σε άξονες,
που ήδη έχουμε δημοσιεύσει το πρόγραμμα μας (www.dimosmprosta.gr), όπως π.χ. η
παιδεία, η κοινωνική πολιτική, η τρίτη ηλικία, ο αθλητισμός, οι τοπικές
επιχειρήσεις κ.λπ. Το μήνυμα μας είναι ξεκάθαρο, βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε γενιά
και κάθε γειτονιά.

3) Ποια είναι κατά την άποψή σας, επιγραμματικά, τα βασικότερα
προβλήματα για το Δήμο στα οποία πρέπει να εστιάσει τις ενέργειές της η
νέα δημοτική αρχή;
Το πλέον διαχρονικό και ίσως πιο σοβαρό πρόβλημα είναι η στελέχωση των
υπηρεσιών του Δήμου. Οι υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, Πολεοδομίας,
Μελετών Έργων και Κοινωνικής Πολιτικής είναι εκείνες, στις οποίες πρέπει να δοθεί
η μεγαλύτερη έμφαση. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο η νέα δημοτική Αρχή, που θα κληθεί
να αναλάβει την διοίκηση, να αυξήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο σε κάθε υπηρεσία.
Συγκεκριμένα, για τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, το πλέον σοβαρό πρόβλημα
εντοπίζεται στην καθαριότητα και την ανακύκλωση. Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει

και στο «Πράσινο», που διαρκώς περιορίζεται. Η απουσία ασφαλών και
προσβάσιμων πεζοδρομίων είναι ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα.

4) Το τελευταίο διάστημα τα μέτωπα των πυρκαγιών έχουν εξαπλωθεί σε όλη
την Ελλάδα. Πως θα μπορούσε να βοηθήσει ένας δήμος τους κατοίκους

Κάθε Δήμος οφείλει να έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, όπως
επίσης να διαθέτει επαρκή μηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. λειτουργικές υδροφόρες).
Σημειώνω ότι το πρόβλημα στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης είναι ιδιαιτέρως έντονο,
καθώς ο Δήμος διαθέτει τρία δάση (Μορέλλα, Κάσδαγλη, Αργύρη) και δύο ρέματα
(Πύρνα, Δαμάσκου), γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαθέτει ένα εφαρμόσιμο
σχέδιο έκτακτων αναγκών, όπως οι φυσικές καταστροφές. Προς αυτή την
κατεύθυνση προτείνουμε την δημιουργία μητρώου εθελοντών, την δημιουργία
επιπλέον γεωτρήσεων στα δάση, επαρκείς ελέγχους λειτουργίας τόσο των
πυροσβεστικών κρουνών, όσο και του μηχανολογικού μας εξοπλισμού (π.χ.
υδροφόρες), αλλά και η τακτική αποκομιδή των ξερών δέντρων και χόρτων από τα
δάση μας, όπως επίσης η αφαίρεση των εύφλεκτων υλικών από τα δάση και τα
ρέματα του Δήμου μας.

5) Ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο
δήμος σας;

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας είναι η καθαριότητα. Για
αυτό το λόγο έχουμε ενσωματώσει στο πρόγραμμα μας τις κάτωθι προτάσεις:
1. Να μην υπάρχει στον Δήμο μας κανένας μη λειτουργικός κάδος αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμών υλικών.
2. Αγορά ικανού αριθμού μπλε και πράσινων κάδων προς άμεση αντικατάσταση
των ήδη φθαρμένων υπαρχόντων
3. Αγορά τριών μεγάλων αυτοκινήτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
χωρητικότητας 7,5t ωφέλιμου φορτίου έκαστο
4. Νέα προμήθεια αυτοκινήτων και οχημάτων καθαριότητας με έμφαση σε 2
μηχανικές ή αναρροφητικές σκούπες (σάρωθρα) για τον οδοκαθαρισμό του

Δήμου καθώς και σε 2 φορτηγά με αρπάγη για την αποτελεσματική και εντός
3 ημερών το αργότερο αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων
5. Πλύσεις κάδων με το πλυντήριο του Δήμου μας ανά τακτά χρονικά
διαστήματα
6. Επέκταση του συστήματος υπόγειων κάδων και σε άλλα σημεία του Δήμου
μας και λειτουργία των ήδη εγκατεστημένων, που από πολλών μηνών είναι
ανενεργοί, με την αγορά του κατάλληλου απορριμματοφόρου αποκομιδής
τους
7. Άμεσες προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, τουλάχιστον 20 ακόμη
εργαζομένων με όλα τα μέσα και τους τρόπους (μόνιμους, με 8μηνη σύμβαση,
μέσω ΟΑΕΔ κ.α.) προκειμένου η Υπηρεσία να μπορεί να ανταποκρίνεται με
σεβασμό και με ποιότητα και ποσότητα αποτελεσμάτων
8. Άμεση λειτουργία του απορριμματοφόρου αποκομιδής οργανικών υλικών
(καφέ απορριμματοφόρου) το οποίο έχει προμηθευτεί ο Δήμος μας εδώ και
περίπου 3 χρόνια από την Περιφέρεια, με παράλληλη ανάπτυξη των καφέ
κάδων σε όλο το εύρος του Δήμου μας
9. Προληπτικές απεντομώσεις και απολυμάνσεις των φρεατίων αγωγών
υδροσυλλογή κατά την διάρκεια των θερινών μηνών, ώστε να μην είναι
οσμηροί και να μην εγκυμονούν κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία
10. Εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων διαλογής στην πηγή των
ανακυκλώσιμων υλικών, με κίνητρα σε όσους κατοίκους συμμετέχουν

6) Πιστεύετε ότι στη τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί ένας δήμαρχος ή υποψήφιος
δήμαρχος να είναι υπέρ κομματικός;

Αυτή η ερώτηση δεν είναι πλήρης. Στην πραγματικότητα ρωτάτε εάν ο υποψήφιος
δήμαρχος θα πρέπει να είναι πολιτικά ανεξάρτητος. Όμως θα πρέπει να εξετάσετε
κάθε τύπου εξάρτηση, όπως η οικονομική, η γεωγραφική, η αυτοδιοικητική και κάθε
άλλου τύπου εξάρτηση που δεν επιτρέπει την αμεροληψία της δημοτικής Αρχής.
Υποθέτω πως το ερώτημά σας αφορά το αν η παράταξή μας είναι πολιτικά
ανεξάρτητη. Στο ερώτημα αυτό υπάρχει μόνο μία και ξεκάθαρη απάντηση. ΝΑΙ. Η
παράταξη «δήμος Μπροστά+», ήταν και το 2019 και παραμένει μέχρι και σήμερα μια
πολιτικά ανεξάρτητη παράταξη. Είναι κάτι που και στα επίσημα αποτελέσματα του
Υπουργείου Εσωτερικών και της Singular Logic, αποτυπώθηκε με το λευκό –

ουδέτερο χρώμα. Αυτό δεν θα αλλάξει ούτε στις επικείμενες εκλογές. Θα μου
επιτρέψετε, ωστόσο, να επισημάνω κάτι που σημειώνουμε καθημερινά σε κάθε
επαφή μας με τους πολίτες. Η πολιτική ανεξαρτησία είναι μια αρχή. Ωστόσο, οι
δημότες θα πρέπει να μην σταματήσουν εκεί, αλλά να εξακολουθήσουν να αναζητούν
και την οικονομική ανεξαρτησία, την αυτοδιοικητική ανεξαρτησία και την
γεωγραφική ανεξαρτησία. Τα παραπάνω, η παράταξή μας τα διαθέτει και μπορεί να
το τεκμηριώσει. Η οικονομική ανεξαρτησία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλες
οι εκλογικές μας δαπάνες προέρχονται από πόρους που μας έχει διασφαλίσει η
εργασία μας και όχι η εξάρτηση από επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα. Είμαστε
περήφανοι για την αυτοδιοικητική ανεξαρτησία μας, καθώς ουδέποτε ανεβήκαμε
στο το «άρμα» κανενός διατελέσαντος δημάρχου, ούτε λάβαμε ποτέ εντολές από
παραθεσμικά αυτοδιοικητικά κέντρα. Η ολομέλεια της παράταξής μας, η οποία
συνεδριάζει τακτικά και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες,
είναι το ανώτατο όργανο. Τέλος, η σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προσπάθειά μας για
ουσιαστική ενοποίηση του Δήμου, χωρίς διαχωρισμούς, αλλά ισότιμη μεταχείριση
των δύο κοινοτήτων μας, της Λυκόβρυσης και της Πεύκης, είναι η απόδειξη και της
γεωγραφικής ανεξαρτησίας μας.

7) Το ψηφοδέλτιό σας απαρτίζεται από νέους ανθρώπους; Θέλουν να έχουν σχέση
με τα κοινά;

Ο μέσος όρος ηλικίας του ψηφοδελτίου μας είναι 41 ετών. Όμως, δεν αποτελεί το
ηλικιακό κριτήριο το βασικό εργαλείο ανανέωσης. Το 2018 η παράταξη μας
δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων επιστημόνων, που μάλιστα ορισμένοι
βρισκόντουσαν εκτός Ελλάδας, θέλοντας να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα ανάγκης
ανανέωσης των προσώπων. Το ψηφοδέλτιο μας απαρτίζεται τόσο από νέους
ανθρώπους, όπως επίσης κάθε άλλης ηλικίας και επαγγελματικής εξειδίκευσης.
Σίγουρα η νέα γενιά προσθέτει ανανέωση και φρεσκάδα, όμως σε κάθε δημοτική
αρχή η εμπειρία είναι πολύτιμη. Καθώς η παράταξη μας διαθέτει ξεκάθαρο
πρόγραμμα για τομείς που απασχολούν την νέα γενιά όπως η παιδεία και ο
αθλητισμός, έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ασχοληθούν ενεργά με τα κοινά.

8) Πού θεωρείτε ότι υπερτερείτε απέναντι στους συνυποψηφίους σας;

Είναι πεποίθησή μου ότι, εφόσον δημιουργηθεί μια σχέση συνέπειας με το Δήμο
Λυκόβρυσης – Πεύκης, κάθε υποψήφιος δήμαρχος μπορεί με την ουσιαστική του
συμμετοχή στην αυτοδιοίκηση να προσθέσει αξία στην πόλη μας. Σε ό,τι με αφορά,
ασχολούμαι με την δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση ήδη από το 2008
με την καθημερινή μου επαγγελματική, αυτοδιοικητική, αλλά και επιστημονική
δράση. Ως απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
το επαγγελματικά υπηρετώ σε θέσεις ευθύνης, καθώς γνωρίζω το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας των φορέων του Δημόσιου τομέα. Αυτοδιοικητικά, εδώ και πολλά έτη
και όχι συγκυριακά, όπως άλλοι υποψήφιοι λίγο πριν τις εκλογές, με συνέπεια
δηλώνω «παρών» στα κοινά, με ιδέες, προτάσεις και καθημερινή επαφή με την
κοινωνία. Με την ιδιότητά μου ως Λέκτορας Δημόσιων Οικονομικών στο
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, έχω την δυνατότητα να παρακολουθώ τις διεθνείς
εξελίξεις στην δημόσια οικονομική διακυβέρνηση και πολιτική και μπορώ να
συμβάλλω και Επιστημονικά στην πόλη μας. Όλα τα παραπάνω, αποτελούν εχέγγυα
για μια επιτυχημένη νέα δημοτική Αρχή.

9) Ποιος ο απολογισμός για το κλίμα της προεκλογικής περιόδου

Για τις παρατάξεις που έχουν αντίληψη της ευθύνης και ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις που δημιουργούν η τοπική αυτοδιοίκηση ως θεσμός και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες, οι διαφοροποιήσεις από την περίοδο της
συμβατικής αυτοδιοικητικής θητείας είναι ελάχιστες κατά την προεκλογική περίοδο.
Σε ό,τι μας αφορά, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η παράταξη μας ήδη από το
2019 διαθέτει γραφεία στο Ηλιακό Χωριό (πλατεία Γκαίτε), ενεργή ηλεκτρονική
σελίδα (www.dimosmprosta.gr), βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους πολίτες,
ενημερώνοντας συχνά μέσω δελτίων τύπου, πραγματοποιεί επίσημες συναντήσεις με
φορείς (π.χ. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την διάνοιξη της Κύμης),
εκδίδει και διανέμει σε κάθε σπίτι σε περιοδική βάση έντυπα, ενώ όποτε παραστεί
ανάγκη, συναντά τους θεσμικούς φορείς και υπηρεσίες του Δήμου ζητώντας λύση στα
καθημερινά προβλήματα. Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί ως μια αδιάκοπη
προεκλογική περίοδο που συνεχίζεται εδώ και τέσσερα έτη, με στόχο να χτίσουμε
σχέσεις εμπιστοσύνης και συνέπειας με κάθε κάτοικο της πόλης μας.

Δεν μπορώ, ωστόσο, να κρύψω τον προβληματισμό που μου γεννούν ως προς την
αξιοπιστία τους άλλοι υποψήφιοι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος ούτε σε
μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχουν τοποθετηθεί δημοσίως για
κανένα σοβαρό πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι, όπως διατείνονται είναι κάτοικοι του
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης για πολλά χρόνια και, παρ’ όλα αυτά, εμφανίζονται ως
«σωτήρες» της πόλης, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Έχω εμπιστοσύνη
στους δημότες πως και εκείνοι θα εκφράσουν τον ίδιο προβληματισμό και θα κρίνουν
ποιος πραγματικά γνωρίζει τα προβλήματα της πόλης.

10) Πότε αποφασίζει ο ψηφοφόρος ποιο συνδυασμό θα ψηφίσει;
Ο ψηφοφόρος δεν περιμένει την προεκλογική περίοδο ορισμένων εβδομάδων για να
αποφασίσει ποιον υποψήφιο δήμαρχο θα ψηφίσει. Ο ψηφοφόρος δημιουργεί μια
άποψη κατά την διάρκεια της θητείας των αιρετών και είτε τους ανανεώνει την
θητεία, είτε τους αποδοκιμάζει. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης
μεταξύ δημότη και αιρετού σε μικρό χρονικό διάστημα, στο παρά πέντε των εκλογών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.