Στον “αέρα” τα κοινωνικά επιδόματα – Βολές δημάρχων κατά Αλιφιεράκη

0

Σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση αιτήσεων και στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων δημιουργεί η απόφαση για τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων, στους κατά τόπους Δήμους. Λόγος είναι η έλλειψη προσωπικού στους άλλους δήμους του νομού.
Αυτό επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι δήμαρχοι Πλατανιά, Αποκορώνου, Κισσάμου, Καντάνου – Σελίνου, Σφακίων και Γαύδου, οι οποίοι συμμετείχαν και σε σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο δημαρχείο Πλατανιά.
Εκεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «διαπιστώθηκε η αντικειμενική αδυναμία των Δήμων της Π.Ε. Χανίων που λαμβάνουν διοικητική υποστήριξη σχετικά με τις πρόσθετες αρμοδιότητες του τομέα κοινωνικής προστασίας να αναλάβουν από 1/1/2017 την χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων, την εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων κ.α., καθότι κανείς Δήμος – πλην του Δήμου Χανίων που ασκεί μέχρι σήμερα τις ως άνω αρμοδιότητες – δεν διαθέτει οργανωμένη Κοινωνική Υπηρεσία ούτε εξειδικευμένο προσωπικό κοινωνικής επιστήμης για την αποτελεσματική υποστήριξη των ως άνω αρμοδιοτήτων – οι οποίες σε πλείστες περιπτώσεις απαιτούν τη διεξαγωγή Κοινωνικής Έρευνας και τη σύνταξη Εκθέσεων Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό σύμφωνα με τη νομοθεσία (στους έξι Δήμους δεν υπηρετεί ούτε ένας κοινωνικός λειτουργός) – την ίδια στιγμή που καταγράφεται σε αυτούς από πολύ μεγάλη έως παντελής έλλειψη και σε διοικητικό-οικονομικό προσωπικό».

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε όλοι οι διοικητικά υποστηριζόμενοι Δήμοι της Π.Ε. Χανίων αποστείλουν κοινό υπόμνημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών με το οποίο να επισημαίνουν τις σοβαρές ελλείψεις επιστημονικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα που θα υπάρξουν στην εξυπηρέτηση των ωφελούμενων στην περίπτωση που η μεταφορά των αρμοδιοτήτων κοινωνικής αρωγής γίνει χωρίς ταυτόχρονη ενίσχυση τους ενώ συμφωνήθηκε όπως ζητηθεί και η ενίσχυση του Δήμου έδρας – δηλ. του Δήμου Χανίων – με το αναγκαίο προσωπικό ούτως ώστε να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης απρόσκοπτα και αποτελεσματικά προς όφελος του συνόλου των δικαιούχων/εξυπηρετούμενων πολιτών απ’ όλους τους Δήμους του Νομού Χανίων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία και γνώση, αξιολογώντας και το γεγονός ότι στο Δήμο Χανίων (και όχι στους λοιπούς Δήμους του νομού) είχε μεταφερθεί το 2011 από τη Νομαρχία Χανίων – με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» – το εξειδικευμένο προσωπικό που ασκούσε μέχρι τότε τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΤΑ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δημάρχων, με τα παραπάνω δεν συμφώνησε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων κ. Ε. Αλιφιεράκη η οποία επέμεινε στην άποψη οι διοικητικά υποστηριζόμενοι Δήμοι να αναλάβουν τις ανωτέρω αρμοδιότητες από το Δήμο Χανίων, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες και προσωπικό, αποδεχόμενη ωστόσο να αναμένει την απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου στο κοινό υπόμνημα που συνέταξαν και απέστειλαν την ίδια ημέρα οι έξι Δήμαρχοι του Ν. Χανίων (πλην Δήμου Χανίων) με αίτημα «την παράταση άσκησης των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας από τους φορείς που έχουν, έως και σήμερα, την ευθύνη Διοικητικής Υποστήριξης, έως ότου στελεχωθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων μας με το αναγκαίο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ή την ενίσχυση του Δήμου έδρας – δηλ. του Δήμου Χανίων – με το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό ούτως ώστε να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για τον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, απρόσκοπτα και αποτελεσματικά προς όφελος του συνόλου των δικαιούχων/εξυπηρετούμενων πολιτών απ’ όλους τους Δήμους του Νομού Χανίων» για να αξιολογηθεί η όλη κατάσταση εκ νέου.
Οι δήμαρχοι εκφράζουν την έκπληξή τους για τις δηλώσεις της Αντιδημάρχου στα “Χ.ν.” της 10ης Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας πως «επιχειρεί με τρόπο τουλάχιστον άκομψο και άστοχο, να δημιουργήσει τετελεσμένες καταστάσεις – δια της δημόσιας τοποθέτησης – για τους έξι Δήμους, ανακοινώνοντας πως “στους Δήμους τους θα εξυπηρετούνται για τη διεκπεραίωση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών εργασιών που απαιτούνται οι 2.338 δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων του Νομού, που μέχρι σήμερα είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων”, αγνοώντας προφανώς τα όσα ειπώθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση μας αλλά και το ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί αναίτια σύγχυση των ωφελουμένων κοινωνικών παροχών και πιθανότατα μεγάλη ταλαιπωρία τους, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι έξι Δήμοι αδυνατούν αντικειμενικά να αναλάβουν αρμοδιότητες για τις οποίες θα έπρεπε – σύμφωνα με τον Καλλικράτη – να έχουν λάβει πρόσθετη ενίσχυση σε προσωπικό και πόρους».

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες κείμενο του υπομνήματος που στάλθηκε στον υπουργό Εσωτερικών και το οποίο κοινοποιήθηκε στους Βουλευτές Ν. Χανίων, στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ Κρήτης.

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι κάτωθι υπογράφοντες Δήμαρχοι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Χανίων, αφού λάβαμε υπόψη:

(Α) τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.2 του Ν. 4257/2014, βάσει των οποίων ορίζεται ότι:

“2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της, από 31.12.2012, πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 αντικαθίσταται, ως εξής: «2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη, ορίζεται το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Μέχρι το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του ανωτέρω Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/ 2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του διοικητικά υποστηριζόμενου ∆ήμου δύναται να διαπιστώνεται η επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας ή αρμοδιοτήτων των προηγούμενων εδαφίων των υπηρεσιών του ∆ήμου και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξης άσκησής τους. Η απόφαση αυτή δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2013. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».”

(Β) το υπ. αριθμ. 7070/4-3-2016 εξ. επείγον εγγράφου του ΥΠΕΣΔΑ – το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Κ. Πουλάκης – με το οποίο ζητείται από τους Δήμους που λαμβάνουν διοικητική υποστήριξη σχετικά με τις πρόσθετες αρμοδιότητες του τομέα κοινωνικής προστασίας «να εξετάσουν την οργάνωση των υπηρεσιών τους, προκειμένου να αναλάβουν την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων…»

(Γ) του υπ. αριθμ. 47944/19-8-2016 εξ. επείγον εγγράφου του Δήμου Χανίων με το οποίο ζητείται από τους Δήμους της Π.Ε. Χανίων που λαμβάνουν διοικητική υποστήριξη σχετικά με τις πρόσθετες αρμοδιότητες του τομέα κοινωνικής προστασίας να αναλάβουν από 1/1/2017 την εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων καθώς και την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων,

σας γνωρίζουμε ότι:

Οι διοικητικά υποστηριζόμενοι Δήμοι της Π.Ε. Χανίων που υπογράφουν το παρόν, δεν διαθέτουν ούτε το αναγκαίο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό ούτε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την αποτελεσματική άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010 – και ειδικότερα για τις αρμοδιότητες:

α) της έκδοσης πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας,

β) της καταβολής των επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

γ) της έκδοσης αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

δ) της αναγνώρισης δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.

Η άσκηση των ανωτέρω πρόσθετων αρμοδιοτήτων – όπως γνωρίζετε – προϋποθέτει, σε πλείστες περιπτώσεις, τη διεξαγωγή Κοινωνικής Έρευνας και τη σύνταξη Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό. Στους Δήμους μας ωστόσο δεν υπηρετεί κανένας/καμία μόνιμη υπάλληλος αντίστοιχης επιστημονικής ειδικότητας, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων.

Οι Δήμοι της Π.Ε. Χανίων – στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016 – έχουν αιτηθεί την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στα σοβαρά προβλήματα και στις ελλείψεις στελεχιακού δυναμικού που αντιμετωπίζουν, δίχως ωστόσο έως σήμερα να έχει υπάρξει ουδεμία έγκριση για νέες προσλήψεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται σαφές πως, επί του παρόντος, ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΗ από πλευράς μας η άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010 και ως εκ τούτου:

(α) δηλώνουμε την αντικειμενική αδυναμία ανάληψης των εν λόγω αρμοδιοτήτων από 1/1/2017 και

(β) αιτούμαστε την παράταση άσκησης των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης από τους φορείς που έχουν, έως και σήμερα, την ευθύνη Διοικητικής Υποστήριξης, έως ότου στελεχωθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων μας με το αναγκαίο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ή την ενίσχυση του Δήμου έδρας – δηλ. του Δήμου Χανίων – με το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό ούτως ώστε να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για τον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, απρόσκοπτα και αποτελεσματικά προς όφελος του συνόλου των δικαιούχων/εξυπηρετούμενων πολιτών απ’ όλους τους Δήμους του Νομού Χανίων».

 

xaniotika nea

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.