Προσλήψεις στην ΕΡΤ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

0

Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, γραφίστες, μοντέρ, διερμηνείς στη νοηματική – Δείτε την προκήρυξη
Η ΕΡΤ απευθυνει ανοιχτη προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για τη σύναψη πενήντα μίας (51) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στην παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου αριθμού εκπομπών των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ή διαδικτυακών προϊόντων που περιγράφονται παρακάτω:
I.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:
Α. Για την παραγωγή και παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (της τηλεόρασης), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:
Της ανταπόκρισης από πόλεις του εξωτερικού σε τρείς (3) δημοσιογράφους – ανταποκριτές εξωτερικού, έναν για κάθε μία από τις εξής πόλεις: Παρίσι, Μόσχα, Ρώμη.
Της παρουσίασης σε ένα δημοσιογράφο.
Του σχολιασμού της επικαιρότητας σε δύο δημοσιογράφους.
Της σύνταξης και παρουσίασης οικονομικού ρεπορτάζ σε ένα δημοσιογράφο.
Της σύνταξης και παρουσίασης ελεύθερου ρεπορτάζ σε δύο δημοσιογράφους.
Της αρχισυνταξίας σε ένα δημοσιογράφο.
Της δημιουργίας γραφικών σε δύο γραφίστες.
Της παρουσίασης του δελτίου καιρού σε έναν παρουσιαστή καιρού.
Του μοντάζ σε έναν μοντέρ.
Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε ένα χειριστή.
Της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα σε έναν διερμηνέα νοηματικής γλώσσας.
Οι συμβάσεις αυτές (16 συνολικά προσώπων) αφορούν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.
Β. Για την παραγωγή και παρουσίαση των λοιπών τηλεοπτικών καθημερινών δελτίων ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (στις 06:00, 12:00, 15:00, 18:00 και 00:00), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:
Της σύνταξης και παρουσίασης οικονομικού ρεπορτάζ σε ένα δημοσιογράφο.
Της σύνταξης και παρουσίασης ελεύθερου ρεπορτάζ σε ένα δημοσιογράφο.
Της δημιουργίας γραφικών σε δύο γραφίστες.
Του μοντάζ σε δύο μοντέρ.
Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε έναν χειριστή.
Οι συμβάσεις αυτές (7 συνολικά προσώπων) αφορούν στα προαναφερθέντα δελτία ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.
Γ. Για την παραγωγή και παρουσίαση των ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών της Πρωινής Ζώνης (από τις 07:00 έως τις 12:00), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:
Της αρχισυνταξίας σε ένα δημοσιογράφο.
Της δημιουργίας γραφικών σε δύο γραφίστες.
Του μοντάζ σε τέσσερεις μοντέρ.
Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε έναν χειριστή.
Του χειρισμού των μηχανών λήψης εικόνας σε έναν μακενίστα.
Οι συμβάσεις αυτές (9 συνολικά προσώπων) αφορούν στις προαναφερθείσες ενημερωτικές εκπομπές της πρωινής ζώνης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.
Δ. Για την παραγωγή και παρουσίαση των ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών της Μεσημεριανής Ζώνης (από τις 13:00 έως τις 15:00), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:
Του μοντάζ σε δύο μοντέρ.
Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε ένα χειριστή.
Οι συμβάσεις αυτές (3 συνολικά προσώπων) αφορούν στις προαναφερθείσες ενημερωτικές εκπομπές της πρωινής ζώνης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου 2017.
Ε. Για την παραγωγή και παρουσίαση των διαδικτυακών προϊόντων της ιστοσελίδας της, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:
Της δημιουργίας γραφικών σε δύο γραφίστες.
Οι συμβάσεις αυτές (2 συνολικά προσώπων) αφορούν στα διαδικτυακά προϊόντα της ιστοσελίδας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.
ΣΤ. Για την παραγωγή των εξής ραδιοφωνικών εκπομπών, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:
Για την Πρωινή – Βραδινή Ραδιοεφημερίδα Πρώτου Προγράμματος, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε δύο ηχολήπτες.
Για την εκπομπή «Απολύτως Σχετικό» του Πρώτου Προγράμματος, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε ένα ηχολήπτη.
Για την εκπομπή «Υπεράνω πάσης υποψίας» (Πρώτο Πρόγραμμα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε δύο ηχολήπτες.
Για την εκπομπή «Με θέα στο δρόμο» (Δεύτερο Πρόγραμμα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε ένα ηχολήπτη.
Για τη Μεσημβρινή – Βραδινή Ραδιοεφημερίδα (Ερα Σπορ), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε δύο ηχολήπτες.
Για την εκπομπή «Μικρόφωνο στα γήπεδα» (Ερα Σπορ), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν ηχολήπτη, καθώς και σε έναν δημοσιογράφο αθλητικών εκπομπών.
Για το Τρίτο πρόγραμμα η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν μουσικό παραγωγό.
Οι συμβάσεις αυτές (11 συνολικά προσώπων) αφορούν στις ανωτέρω ραδιοφωνικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.
Ζ. Για την παραγωγή και παρουσίαση των καθημερινών δελτίων ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Κομοτηνής, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις έργου σε δύο δημοσιογράφους.
Οι συμβάσεις αυτές (2 συνολικά προσώπων) αφορούν στις ανωτέρω ραδιοφωνικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Κομοτηνής για την τρέχουσα περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.
Η. Για την παραγωγή των καθημερινών δελτίων ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Ζακύνθου, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν ηχολήπτη.
Η σύμβαση αυτή (1 προσώπου) αφορά στις ανωτέρω ραδιοφωνικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Ζακύνθου για την τρέχουσα περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού link στο site της Ε.Ρ.Τ.Α.Ε. (www.ert.gr).
Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-6075992 από 09:00-17:00 ή μέσω email στο webmaster@ert.gr. Για λοιπές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-6075953 από 09:00-17:00.
Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της ταχθησόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία ή παραπάνω αιτήσεις σύμφωνα με τα προσόντα του.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.