Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «REBASE CORPORATION LIMITED», (στο εξής η «Εταιρεία») με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Στασικράτους αριθ. 32- Charalambous Tower (στο εξής ο «Ιστότοπος» ή η «Ιστοσελίδα»). Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία διαχειρίζεται τον Ιστότοπο (στο εξής ο «Ιστότοπος» ή η «Ιστοσελίδα»)και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ), την εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, που τίθενται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, η Εταιρεία ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, να διαβάσουν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες και να έχουν μια πλήρη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συλλέγουμε πληροφορίες μέσω των:

 • Cookies
 • Analytics
 • μέσω του περιεχομένου που μας αποστέλλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail επικοινωνίας) στον παρόντα ιστότοπο

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό που επιδιώκουμε κάθε φορά. Μπορεί να συλλέγουμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω:

 • Στοιχεία που εσείς δηλώνετε στο mail επικοινωνίας π.χ. όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφίες ή αρχεία.
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies: π.χ. η διεύθυνση IP.
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Analytics: π.χ. η τοποθεσία, κατά προσέγγιση.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:

 • Την εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας σε αυτή
 • Την επικοινωνία μας μαζί σας προς απάντηση των ερωτημάτων σας και προς ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήματός σας

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας, τα επεξεργαζόμαστε μόνο αν υπάρχει νομιμοποιητική βάση, όπως:

 • Συγκατάθεση: Όταν απαιτείται, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνον αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τον εκάστοτε σκοπό, την οποία μπορείτε να την ανακαλέσετε όποτε θέλετε, με την υποβολή σχετικού αιτήματος στέλνοντας σχετικό μήνυμα στον ιστότοπό μας.
 • Έννομο συμφέρον της Εταιρείας: Η Εταιρεία μπορεί να έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η άσκηση του εννόμου συμφέροντος δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματά σας και στις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Νομική υποχρέωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα γιατί μας το επιβάλλει μία εκ του νόμου υποχρέωσή μας.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργάζεται εσωτερικά στην Εταιρεία μόνο το απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό αυτό προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από όρο εμπιστευτικότητας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές για την εξυπηρέτηση νόμιμων αξιώσεών μας και μόνo όταν το επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να ολοκληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό μας, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ότι επιτρέπεται να διατηρηθούν ή αν τα χρειαζόμαστε, για να καλύψουμε και να εκπληρώσουμε νομικές μας αξιώσεις.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρεία έχει δικές της σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). Σας υπενθυμίζουμε ότι οι σελίδες αυτές επξεργάζονται πληροφορίες με βάση τους δικούς τους όρους και τις δικές του προϋποθέσεις και όχι με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Πληροφορίες για το πώς επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βρείτε στους όρους απορρήτου αυτών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορούμε όποτε ζητήσετε να σας ενημερώσουμε για το αν και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, ποια ακριβώς δεδομένα σας τηρούμε, για πόσο χρονικό διάστημα και για το αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπή στοιχεία σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον δεν δικαιολογείται η διατήρησή τους εκ μέρους μας.

Δικαίωμα φορητότητας: Δικαιούστε να ζητήσετε να πάρετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει.

Δικαίωμα περιορισμού: Δικαιούστε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα, όποτε θέλετε, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ανακαλέσετε τη σχετική συναίνεσή σας. Εμείς τότε θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, επικοινωνήστε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimarxos.gr.

Κατά βάση η ικανοποίηση ενός αιτήματός σας είναι δωρεάν. Ωστόσο αν κάποιο αίτημα είναι φανερά αβάσιμο ή υπερβολικό, τότε μπορεί να επιβληθεί ένα εύλογο τέλος.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν ανταποκριθούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) : Κηφισιάς 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία δηλώνει, ότι στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.