Ο στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2015-2019

0

Τον αναπτυξιακό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2014-2019, παρουσίασε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου ενημερώνοντας την ειδική επιτροπή Περιφερειών.

 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Δούρου, το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας εξειδικεύεται σε τέσσερις Θεματικούς ‘Αξονες Προτεραιότητας:
– Την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.
– Την Κοινωνική Μέριμνα, την Υγεία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.
– Την Οικονομία και την Απασχόληση.
– Τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας.
Ανά θέμα το σχέδιο έχει ως εξής:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής, η Περιφερειάρχης Αττικής ενημέρωσε την Επιτροπή ότι για τη μείωση των ρυπογόνων ουσιών υλοποιείται έργο που αφορά στην Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων από το Πέραμα έως το Φάληρο με έμφαση στις εκβολές του Κηφισού.
Για τη μείωση του θορύβου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον, πραγματοποιούνται έλεγχοι ηχορύπανσης και τοποθετούνται παραπετάσματα σε οδικές αρτηρίες.
Για την προστασία Ορεινών Όγκων σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ, η Περιφέρεια προχωρά σε ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για προστασία και ανάπτυξη του Υμηττού, με εκπόνηση σχετικής μελέτης. Στο πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων έχουν ενταχθεί δράσεις για την Πάρνηθα όπως: η συντήρηση χώρων αναψυχής, και μελέτη έργων ανάσχεσης.
Για την προστασία Περιοχών Natura Περιφέρειας Αττικής, εκπονείται μελέτη για την κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας περιοχών της που έχουν χαρακτηρισθεί περιοχές Natura 2000, και η Περιφέρεια συμμετέχει στον Εθνικό Φάκελο Υποψηφιότητας ολοκληρωμένου προγράμματος, υπό το συντονισμό του ΥΠΕΝ, με τίτλο: «Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece»).
Για την άρση των αιτίων υποβάθμισης και τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας των υγροτόπων μας, η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει Στρατηγική για την Προσαρμογή των υγροτόπων στην Κλιματική Αλλαγή (αποτέλεσμα της συμμετοχής της στο πρόγραμμα ORIENTGATE). Η Περιφέρεια προχωρά σε δράσεις υλοποίησης αυτής της Στρατηγικής μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής» στο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014.
Για την ολοκληρωμένη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις υποδομών ύδρευσης, μέσω πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής για μονάδες επεξεργασίας νερού και δίκτυα ύδρευσης κατά προτεραιότητα στα νησιά της Περιφέρειας, «με εμβληματικό έργο τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης της Αίγινας – έργο μοναδικό στη Μεσόγειο και μεγάλο έργο για την Αττική».
Η κ. Δούρου υπογράμμισε επίσης ότι «για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης Αττικής και τη συντήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου, συμμορφούμενοι με την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την απουσία κατάλληλου συστήματος αποχέτευσης σε 5 πόλεις της Ανατολικής Αττικής (Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Αρτέμιδα, Κορωπί και Μαρκόπουλο – Πόρτο Ράφτη) και σε 7 διαμερίσματα του Δήμου Αθήνας, που αποτέλεσε αιτία παραπομπής και καταδίκης της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει δρομολογήσει πλέον το σύνολο των απαιτούμενων έργων για τις παραπάνω περιπτώσεις, κάτι που έχει οδηγήσει εν πολλοίς σε αναστολή της επιβολής των προστίμων».
Την ίδια ώρα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας Αττικής, εντάχθηκαν στο ΠΕΕ, έργα αξίας 260 εκατ. ευρώ για το σύνολο της Αττικής για να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής.
Για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου σχεδιασμού και υλοποίησης της διαχείρισης αποβλήτων, προσανατολισμένο στη μείωση της παραγωγής στερεών αστικών αποβλήτων, στον εκσυγχρονισμό του δικτύου συλλογής και μεταφοράς τους, προωθούνται επίσης δράσεις ανακύκλωσης – επαναχρησιμοποίησης, ενισχύονται τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων. Κατατίθενται προτάσεις στο ΥΜΠΕΡΑΑ τόσο για soft δράσεις των Δήμων βάσει τοπικών σχεδίων στη δράση 17 όσο και μεγάλα έργα στη δράση 18.
Για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, την κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση του χώρου και την οργάνωση του βασικού δικτύου υποδομών και προστασία του φυσικού-αστικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των πολιτιστικών πόρων, αξιοποιείται το νέο εργαλείο για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), συνολικού προϋπολογισμού 260 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιφέρεια προχωρά στη μελέτη για την υποβαθμισμένη περιοχή του Ελαιώνα, στην ανάπλαση των προσφυγικών, το νότιο μέτωπο, στην αναβάθμιση της διαχείρισης αλσών και παρκών.
Για την προώθηση βιώσιμων μεταφορών, την άρση προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων, τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών, δρομολογούνται : το τραμ του Πειραιά, οι υποδομές αναφορικά με την κρουαζιέρα, πεζογέφυρες σε κρίσιμα σημεία αστικής επικινδυνότητας, η επαναλειτουργία των δημόσιων ΚΤΕΟ, e-ticket στις δημόσιες συγκοινωνίες, έργα οδοποιίας σε πολλούς δήμους της Αττικής, πρόγραμμα για ηλεκτροκίνηση, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, και άλλες επιμέρους ενέργειες.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Σχετικά με την Κοινωνική Μέριμνα, την Υγεία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, η Περιφέρεια:
– Για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, με προτεραιότητα την προάσπιση της υγείας των ευπαθών ομάδων και τη διευκόλυνση της «προσβασιμότητας» τους στις υπηρεσίες, τοποθέτησε SEΑTRAC σε 11 παραλίες τις Αττικής για τη διευκόλυνση των ΑμεΑ, ενίσχυσε με 2.000.000Euro πιστοποιημένους φορείς κοινωνικής φροντίδας, συνέπραξε με ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ για street work στο κέντρο της Αθήνας, επισκεύασε τα κτίρια ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ για βελτίωση των υποδομών τους. Συνεργάζεται με πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις Υγείας για την πρόληψη, τον οδοντιατρικό έλεγχο, τις εξαρτήσεις στα σχολεία της Αττικής.
-Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμου σχεδίου της Περιφέρειας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκαλούνται στη δημόσια υγεία από εξωγενείς παράγοντες, μέσα από αναβαθμισμένες συνεργασίες με συναρμόδιους φορείς, υλοποιείται πρόγραμμα για την ποιότητα νερού στις ακτές γύρω από τη Ψυττάλεια, μετρώνται οι επιπτώσεις από ατυχήματα όπως αυτά πέρσι στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου.
-Για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού, με ολοκληρωμένες δράσεις ενεργούς ένταξης, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα για δωρεάν ρεύμα σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, το πρόγραμμα για τις λαϊκές αγορές με χορήγηση κουπονιών σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, χρηματοδοτείται η λειτουργία των στεγών κακοποιημένων γυναικών, οι δομές παντοπωλείων, συσσιτίων, φαρμακείων, των Κέντρων διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, στέγες αστέγων, voucher παιδικών σταθμών, τη σχολική υποστήριξη παιδιών με αναπηρία. Η Περιφέρεια συμμετέχουμε ως επικεφαλής σε 4 συμπράξεις στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
Για την προώθηση της κοινωνικής και χωρικής συνοχής στην Αττική, μέσα από διατομεακές και διεπιστημονικές παρεμβάσεις, σχεδιάζονται δύο πιλοτικά προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά σε Χαλάνδρι και Μέγαρα, και έχοντας επίγνωση των μεγαλύτερων αναγκών, χρηματοδοτούνται τα κέντρα κοινότητας, τα διευρυμένα κέντρα κοινότητας για Ρομά και μετανάστες. Η Περιφέρεια έχει εξάλλου συμβάλει στην υποδοχή προσφύγων με την πρώτη επίσημη ανοιχτή δομή φιλοξενίας στην Ελλάδα, στον Ελαιώνα, ίδρυσε και λειτουργεί τη δομή logistics της Αττικής.
Επίσης για την πολιτιστική αναγέννηση της Αττικής, υλοποιούνται 29 έργα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού συνολικού προϋπολογισμού 14,5 εκατ. Ευρώ, όπως το έργο αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Θορικού στο Δήμο Λαυρεωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης των κτηρίων υποδοχής κοινού, συμβάλλει στην περαίωση της Εθνικής Πινακοθήκης, Μουσείου Καπράλου στην Αίγινα, την περαίωση του Μουσείου Μεταλλείας στο Λαύριο.
Για την προώθηση του αθλητισμού στον πληθυσμό, η Περιφέρεια ξεκινάει με έμφαση στην προσχολική και σχολική ηλικία πιλοτικά σε 16 Δήμους της Αττικής με δωρεάν συμμετοχή των παιδιών σε διάφορα αθλήματα.
Για την αξιοποίηση του Πολιτισμού και του Αθλητισμού για τη διεθνή προβολή και την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής, υλοποιούνται 124 έργα Αθλητισμού, συνολικού προϋπολογισμού 146,5 εκατ. Ευρώ. Η Περιφέρεια είναι κύριος χρηματοδότης και συνδιοργανωτής του κλασσικού Μαραθωνίου.
Για την οργανωτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και το σχεδιασμό για την παροχή εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε ειδικές ομάδες-στόχους και σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία, σχεδιάζονται 3 ειδικά προγράμματα για εκπαιδευτές ατόμων με κινητικά προβλήματα, εκπαίδευση εκπαιδευτών πληροφορικής για τυφλούς, εκπαίδευση φροντιστών για κινητικά ανάπηρους. Υλοποιούνται δράσεις αναδιοργάνωσης με μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σχετικά με την οικονομία και την απασχόληση, η Ρένα Δούρου εξήγησε ότι στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός νέου παραγωγικού – αναπτυξιακού προτύπου. Ειδικότερα,
– Για τη συνεργασία με όλους τους φορείς της οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, υλοποιήθηκε η πράξη «κεντρικός μηχανισμός στήριξης κοινωνικής οικονομίας», και εκπονήθηκε η μελέτη για τις δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς. Πραγματοποιήθηκαν ημερίδες ενημέρωσης για την κοινωνική οικονομία.

Σημαντικό σημείο πάντως για το σχεδιασμό αποτελεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που εκπονείται από το Υπουργείο Εργασίας.
-Για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, συστάθηκε cluster, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα, στον κλάδο του τουρισμού με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Υλοποιείται παράλληλα δράση με το ΕΒΕΑ για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και μέσα στο 2017 θα εκδοθούν μέσω ΕΣΠΑ οι σχετικές προκηρύξεις κρατικών ενισχύσεων για ΜΜΕ και άλλους δικαιούχους. Η Περιφέρεια συμμετείχε στο πρόγραμμα coins του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας.
Με έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύονται οι τρεις τομείς δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δημιουργική Οικονομία, Γαλάζια Οικονομία, Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών). Διοργανώθηκαν τρεις ημερίδες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και εκδόθηκε προδημοσίευση πρόσκλησης στην κατηγορία Πολιτισμός-Τουρισμός.
Για την ενίσχυση των τριών τομέων δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δημιουργική Οικονομία, Γαλάζια Οικονομία, Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών), προχωράει η υλοποίηση της RIS και η συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.
-Για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών, Η Περιφέρεια αναμένει τον Κανονισμό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων που έχει ήδη εξειδικεύσει, με πρόσκληση 30 εκ ευρώ και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων.
-Για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής, ψηφίστηκε το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό και άμεσα προκηρύσσεται ανοιχτός, διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίησή του.
Για τη βιώσιμη διαχείριση των Φυσικών Πόρων της Αττικής δρομολογούνται μεγάλα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, όπως τα ΚΕΛ Κρωπίας και Μαρκοπούλου.
-Για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, Ρένα Δούρου σημείωσε ότι μια ιδιαιτερότητα της Αττικής είναι το γεγονός ότι ενώ αποτελεί μητροπολιτικό, αστικό κέντρο, με τη συγκέντρωση επιχειρήσεων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι διαθέτει παράλληλα κι έναν πρωτογενή τομέα, που μπορεί να διακριθεί για το δυναμισμό του και τον πλούτο των προϊόντων του. Προϊόντων υψηλής ποιότητας, διεθνώς αναγνωρισμένα, όπως είναι το μέλι, τα φιστίκια, το λάδι, κ.α..

Στην Αττική και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Νήσων που έχουν αναπτυγμένο πρωτογενή τομέα, παράγονται σχεδόν όλα τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα σε μικρότερες ποσότητες αλλά καταναλώνονται και οι μεγαλύτερες ποσότητες αυτών που παράγονται σε άλλες περιοχές της χώρας. Με αυτά τα δεδομένα, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, με τη στήριξη των υποστελεχωμένων πάντα υπηρεσιών της , προωθεί την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροκτηνοτροφικού και αγροδιατροφικού τομέα. Βασικό εργαλείο για αυτή την πολιτική είναι το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που περιλαμβάνει επενδύσεις και επιχειρηματικά σχέδια. Μέρος του προγράμματος αυτού θα εκχωρηθεί στις Περιφέρειες, και εκτιμάται ότι για την Περιφέρεια Αττικής, αυτό θα ανέρχεται σε περίπου 30 εκατομμύρια. Με τη χρηματοδότηση αυτή στηρίζονται:
1. επενδύσεις για γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
2. επιδοτήσεις για την εγκατάσταση νέων γεωργών,
3. και η ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Η κ. Δούρου υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι η Αττική απέκτησε για πρώτη φορά βοσκοτόπια , με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό της χρήσης γης, τον περιορισμό των καταπατήσεων, τη δημιουργία προϋποθέσεων αναδάσωσης.
Είπε ακόμη ότι για την ενίσχυση και ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της Περιφέρειας ως πόλου επιχειρηματικότητας, το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΑΤΤ αποφάσισε, στο πλαίσιο του Καλλικράτη, τη σύσταση αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας, με αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τη συμμετοχή σε προγράμματα ή η εφαρμογή πολιτικών (στο πλαίσιο των ανωτέρω τομέων) ακόμη και σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Ως προς τον τέταρτο άξονα του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής (Περίοδος 2015-2016), δηλαδή ως προς την ανάγκη βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας, η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στις ελλείψεις υπαλλήλων και τις υποστελεχωμένες διευθύνσεις όταν παρέλαβε.

Όπως εξήγησε, κεντρική επιδίωξη του σχεδιασμού είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχήματος που θα αναδιατάσσει τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, προϋπολογισμό, περιουσιακά στοιχεία της Περιφέρειας), με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στα μεταβαλλόμενα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της Περιφέρειας. Στην κατεύθυνση αυτή το ανθρώπινο δυναμικό είναι παράμετρος κομβικής σημασίας τόσο για την επαρκή και άρτια άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και την επίτευξη του αναπτυξιακού της οράματος, όσο και για την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, δηλ. της εσωτερικής ανάπτυξής της ως Οργανισμού.
Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο τίθενται ακόλουθοι στρατηγικοί στόχοι:
1. Λειτουργική αναδιάρθρωση της διοίκησης.
2. Προσαρμογή της δομής και λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού στα σύγχρονα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
3. Διαμόρφωση ενός συνεκτικού και λειτουργικού Οργανογράμματος- αναδιάρθρωση του Οργανισμού και προσαρμογή της δομής του.
4 Βελτίωση της αποδοτικότητας από το καταρτισμένο προσωπικό του φορέα, με στόχο την υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας Αττικής και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών..
ΠΕΠ
Αναφερόμενη στο ΠΕΠ Αττικής, η Ρένα Δούρου ενημέρωσε την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών ότι σήμερα το ΠΕΠ Αττικής έχει προϋπολογισμό εξειδίκευσης, δηλαδή ενεργοποίησης, που ανέρχεται στα 524.058.000 εκατομμύρια ευρώ. «Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεκτική και συμπληρωματική λειτουργία του ΠΕΠ με το Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων ώστε να μην έχουμε σπατάλη πόρων και να πετυχαίνουμε οικονομίες κλίμακας τόσο κεφαλαίου όσο και ανθρώπινου δυναμικού», υπογράμμισε η κ. Δούρου και πρόσθεσε ότι η συγκρότηση των προϋπολογισμών 2015 και 2016 ακολούθησε και συνοδοιπόρησε με τους άξονες προτεραιοτήτων του ΠΕΠ, πολιτικές προτεραιότητες ούτως ή άλλως της Διοίκησης, συμβάλλοντας στην επίλυση χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων στις επί χρόνια παραμελημένες και αδικημένες περιοχές της Αττικής.
Αναφορικά με το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων ενημέρωσε ότι ψηφίστηκε τον Αύγουστο η δεύτερη αναθεώρηση του ΠΕΕ. Επίσης έκανε ειδική αναφορά
– στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, με δρομολογημένα 146 έργα, με προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας.
* στα έργα οδοποιίας και υποδομών, με τη δημοπράτηση ορισμένων σημαντικών αξόνων μεγάλης περιφερειακής σημασίας. Όπως τα πρώτα 17 χλμ στον άξονα Ελευσίνας -Θήβας, Μεγάρων – Αλεποχωρίου, Διονύσου – Νέας Μάκρης, Βάρκιζας – Σουνίου ενώ παράλληλα, υπάρχουν δεκάδες μικρότερα έργα οδοποιίας, που προωθούμε σε συνεργασία με τον Α’ Βαθμό ΤΑ, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων.
* στην υλοποίηση εκτεταμένου σχεδίου συντηρήσεων και ανακατασκευής αντιολισθηρών ταπήτων, αντικατάστασης στηθαίων, βελτίωσης σήμανσης κλπ.
* στην υλοποίηση 62 έργων που αφορούν στην ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τις κοινωνικές υποδομές.
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Η Περιφερειάρχης Αττικής έκανε ειδική αναφορά στα έργα που υλοποιούνται στη Δ. Αττική, της «πιο υποβαθμισμένης περιοχής της Περιφέρειας», δηλαδή στα έργα οδοποιίας, στα έργα αντιπλημμυρικής και αρδευτικής διάστασης, στην στήριξη της ευρωπαϊκής υποψηφιότητας της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας 2021.
Παράλληλα προχωρεί και σειρά έργων που αλλάζουν τη μορφή της Αττικής, όπως η μετατροπή του Πειραιά σε κέντρο κρουαζιέρας, με σημαντικά αναμενόμενα οφέλη για τον τουρισμό και την οικονομία όλης της Αττικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη νησιωτικότητα, «με εμβληματικό το έργο της υδροδότησης της Αίγινας μέσω υποθαλάσσιου αγωγού».
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ
Η κ. Δούρου αναφέρθηκε και στην παρέμβαση που αφορά στον Φαληρικό Όρμο. Ενημέρωσε ειδικότερα ότι σε ελάχιστες ημέρες δημοπρατείται, η πρώτη φάση του έργου που αφορά σε κρίσιμη αντιπλημμυρική θωράκιση και συγκοινωνιακά έργα, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο των διαγωνισμών (νόμος 4412/16), με προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ. «Πρόκειται για ένα υπερτοπικής σημασίας έργο, το οποίο δίνει νέο προσανατολισμό σε όλη την Αττική, αφού ουσιαστικά στρέφει την περιοχή με «πρόσωπο» προς το παράκτιο μέτωπο και η θάλασσα πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και συνέχεια του αστικού ιστού της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου μετώπου», είπε η Περιφερειάρχης Αττικής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.