Δήμος Θεσσαλονίκης: Μίσθωση διαμερισμάτων για προσωρινή στέγαση προσφύγων

0

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος REACT, που χρηματοδοτεί η ΕΕ μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, προχωράει στην ενοικίαση διαμερισμάτων από ιδιώτες, ώστε να αξιοποιηθούν για την προσωρινή φιλοξενία προσφύγων, οικογενειών και ατόμων, που έχουν ζητήσει άσυλο και με στόχο τη σταδιακή μετεγκατάστασή τους σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Για το σκοπό αυτό, ο δήμος προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση διαμερισμάτων, τροποποιώντας τους όρους, με στόχο να καταστεί ακόμη πιο ευέλικτη και φιλική απέναντι στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων η διαδικασία ενοικίασης, αλλά και για να ανοίξει η σχετική δυνατότητα σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων, χωρίς να υποβαθμίζονται οι προδιαγραφές αξιοπρέπειας για τους χρήστες των υπηρεσιών φιλοξενίας.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των διαμερισμάτων, οι τροποποιημένοι όροι περιλαμβάνουν τα εξής:
Τα διαμερίσματα προς ενοικίαση μπορούν να βρίσκονται και εκτός των ορίων του Δήμου ή και αυτού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή του Νομού Θεσσαλονίκης, όχι μόνο εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης, αρκεί να είναι σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες.
Τα προς ενοικίαση διαμερίσματα πρέπει να έχουν έκταση τουλάχιστον 30 τμ για την φιλοξενία τουλάχιστον (2) δύο ωφελουμένων ατόμων, και όχι 60 τμ όπως πριν, αρκεί να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό), τα οποία αναλύονται παρακάτω.
Ο αριθμός των φιλοξενούμενων -ανεξάρτητα από τα τ.μ του διαμερίσματος- δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 θέσεις στις οποίες θα μπορούν να εναλλάσσονται ωφελούμενοι ανάλογα με την πορεία εξέτασης του αιτήματος ασύλου και μετεγκατάστασης και αφού έχουν καταρχήν παραπεμφθεί από την Ύπατη Αρμοστεία.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα μισθώνεται κατά κανόνα ένα διαμέρισμα ανά πολυκατοικία. Ωστόσο, με τους νέους τροποποιημένους όρους διευκολύνεται, όταν είναι αναγκαία, η ενοικίαση και περισσοτέρων διαμερισμάτων στο ίδιο κτίριο ή και ολόκληρη πολυκατοικία, όπως διαβάζουμε στο aftodioikisi.gr.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που προσφέρονται προς ενοικίαση περισσότερα διαμερίσματα εντός του ιδίου κτιρίου ή ολόκληρη πολυκατοικία ή κτιριακή εγκατάσταση, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό καταγράφοντας τις συνθήκες καταλληλότητας και ορίζει το μίσθωμα για κάθε διαμέρισμα.
Η αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος συντάσσει, στην συγκεκριμένη και μόνο περίπτωση, έκθεση προς το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής και Ακίνητης Περιουσίας στην οποία καταγράφει τις συνολικές συνθήκες φιλοξενίας (πέρα από την καταλληλότητα) όπως για παράδειγμα η θέση του ακινήτου, τοπική γειτονιά, αριθμός συνολικών διαμερισμάτων κατοικήσιμων ή όχι κ.α. έτσι ώστε από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να φαίνεται αν προκύπτουν θέματα ασφαλείας ή περιθωριοποιητικής απομόνωσης (γκετοποίησης) για τους ωφελούμενους.
Η προαναφερόμενη έκθεση επισυνάπτεται στην εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικής και Ακίνητης Περιουσίας προς την Οικονομική Επιτροπή.
Παράλληλα, το κάθε διαμέρισμα θα πρέπει να διαθέτει:
Φυσικό και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, επαρκή θέρμανση και ψύξη, ζεστό νερό, πόσιμο νερό, αποχέτευση και να είναι απαλλαγμένο από υγρασία.
Κουζίνα, χώρους υγιεινής, υπνοδωμάτια που να φιλοξενούν το μέγιστο 4 άτομα με κατάλληλες συνθήκες ύπνου, ελάχιστο κοινό χώρο εστίασης, συζήτησης, παιχνιδιού και μελέτης για τα παιδιά.
Επίσης, η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή και θα βαρύνει στη διαδικασία της επιλογής.
Τα διαμερίσματα μπορεί να είναι επιπλωμένα, οπότε και θα καταγραφούν τα υπάρχοντα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές και οικοσκευές για να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση που δεν θα είναι επιπλωμένα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δαπάνη για να εξοπλιστούν με έπιπλα (κρεβάτια, τραπέζι, καρέκλες) ηλεκτρικές συσκευές και οικοσκευές.
Όσον αφορά τη μίσθωση, η επικαιροποιημένη απόφαση προβλέπει ότι:
Η καταλληλότητα των διαμερισμάτων και η μισθωτική τους αξία θα εκτιμάται ειδικά για κάθε προσφορά από Επιτροπή Εκτίμησης, που θα ορίσει ο Δήμος.
Το μίσθωμα ορίζεται, όπως ανωτέρω, σε αναλογία με τα τετραγωνικά μέτρα αλλά και με την κατάσταση του διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η περιοχή ή ο όροφος ή αν είναι επιπλωμένο, με ανώτατο όριο τα 400 € ανά μήνα, σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και μετά την αφαίρεση των νόμιμων κατά τους κείμενους νόμους, κρατήσεων και μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.
Τον εκμισθωτή θα βαρύνουν τα τέλη που τυχόν θα επιβληθούν στο μέλλον. Το μίσθωμα θα προπληρώνεται ανά τρίμηνο μέχρι 31/12/2016. Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος κατά το 2017, η πρώτη τρίμηνη προπληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την έγκριση του νέου προϋπολογισμού.
Οι λειτουργικές ανάγκες των διαμερισμάτων (λογαριασμοί θέρμανσης, ηλεκτρισμού, νερού και κοινοχρήστων) καλύπτονται εξολοκλήρου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται στο όνομα του Δήμου.
Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα έχει συμβαλλόμενο το Δήμο Θεσσαλονίκης με χρονική διάρκεια έως 31/12/2016 με δυνατότητα παράτασης ενός έτους με την προϋπόθεση συνέχισης της χρηματοδότησης του Έργου από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
Εάν το μίσθιο διαρκούσης της μίσθωσης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη κ.λ.π.
Αυτού θεωρουμένου στο εξής ως εκμισθωτή. Εις αυτόν (τον τελευταίο) θα καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, από την κοινοποίηση στο Δήμο του αντίστοιχου νόμιμου τίτλου, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος νομέας κ.λ.π., νόμιμα μεταγραμμένου, εφόσον απαιτείται μεταγραφή.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως συντονιστής στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος με εταίρους τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, τον Δήμο Καλαμαριάς, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, τη ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Πληροφορίες για εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα:
2313 317101, 2313 317254 (Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας)
2310 509011-012-013 (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων)

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.